Skördesäsongen 2016

Nu har äntligen den första romansalladen skördats med vår packmaskin. Arbetet kan effektiviseras och dessutom höjer den slutna förpackningen kvalitén på salladen.

IMG_2596

IMG_2593

IMG_2598

IMG_2588

IMG_2606