Richard Nöbbelin AB

Skörden av bär och grönsaker är avslutad men Richard Nöbbelins lastbilar transporterar annat gods på vägarna runt omkring i Sverige.